Videoproducenten_logo

 

Nyhetsvideos

Här presenteras ett urval av de rörliga nyhetsbilder som jag har tagit under åren 2008 - 2017.
Under 2017 övergick jag till att publicera klippen på Videoproducentens Facebook-sida som du hittar här.
Klipp från alla dessa händelserna har sänts i olika nyhetssändningar i samband med aktuell händelse.
De har publicerats i både lokala TV-nyheter men även i rikssändningar i såväl TV4 men framför allt i SvT men även i olika dags- och kvällstidningar.
© Foto: Bengt Hællquist (om inte annat anges i bildtexten)

Våren 2019 beslutade jag mig för att sluta med dygnet runt-jouren (365/24/7) efter 22,5 år då efterfrågan på denna typ av nyhetsbilder i stort sätt upphört helt. 
Sedan dess har jag bara jobbat med "blåljus-bevakning" på direkt beställning.

Brand i byggnad, Allatorp 12.12.29

2 views

2012.12.29. Strax före kl. 18 på lördagskvällen larmades Räddningstjänsten till en brand i en ladugård i Allatorp.
Enligt uppgift bör det ha brunnit en stund innan branden upptäcktes för när Räddningstjänsten anlände slog lågorna ut genom taket.
Man fick därför inrikta sig på att förhindra spridning till intilliggande byggnader där det fanns djur.
Byggnaden inrymde Allatorps Gårdsbutik med tillhörande slakteri.
Enheter från Karlskrona, Rödeby, Holmsjö och Eringsboda larmades till platsen.
Inga personer skall ha kommit till skada men byggnaden totalförstördes i branden liksom "ett par ton" kött.t.

© Foto: Bengt Hællquist (om inte annat anges i bildtexten)

Bilder beställes på telefon 070-3200866 (dygnet runt). Bilder kan även beställas via mail: info@videoproducenten.se

Fotouppdrag avseende såväl rörligt som stillbilder beställes på telefon 070-3200866 (dygnet runt)